Uniwersalność Modelu PEB

Podejście do klienta, kompleksowo ujmujące funkcjonowanie człowieka w sytuacjach rozwojowych. Model PEB™ został stworzony z myślą o osobach działających w obszarach coachingu, HR, doradztwa zawodowego oraz w obszarach szeroko pojętego rozwoju osobistego. Kładzie nacisk na konieczność przyjrzenia się kluczowym wymiarom (poznawczym, emocjonalnym i behawioralnym)

O założeniach modelu PEB™ można przeczytać w naszej publikacji naukowej w Coaching Review funkcjonowania klientów.

Czym jest kryzys

Szczególne znaczenie w procesie zmiany w naszym modelu odgrywa kryzys, który rozumiemy jako doświadczenie pewnych trudności w radzeniu sobie z sytuacją. Jest to moment, gdy czujemy, że nasze zasoby nie wystarczają do pokonywania nowych wyzwań. Jednak jest to jednocześnie sytuacja stymulująca do rozwoju, wymuszająca na nas konieczność dostosowania się, wypracowania nowych umiejętności, przekonań czy zmiany stosunku do różnych spraw.

 

Uniwersalność

Dzięki zrozumieniu funkcjonowania na poziomie poznawczym, emocjonalnym i behawioralnym oraz określeniu na jakim etapie zmiany znajduje się klient, można przewidzieć jaka forma wsparcia będzie dla niego najbardziej adekwatna. Pozwala to identyfikować klientów, których problemy i poziom funkcjonowania wymagają zmiany strategii postępowania czy też wyboru innej formy wsparcia psychologicznego: poradnictwa, psychoterapii, coachingu, interwencji kryzysowej lub innej.

Model PEB™ jest narzędziem skutecznego wspierania osób pracujących z ludźmi w obszarze rozwojowym. Pozwala głębiej, a zarazem też szerszej analizować funkcjonowanie naszych klientów.

Model PEB™ ułatwia nam zrozumienie tego, co dzieje się z klientami, współpracownikami czy podopiecznymi w momentach zmian oraz umożliwia dobór właściwych oddziaływań, które będą wspierały osoby mające trudności w przechodzeniu przez zmianę.

Model służy też psychoedukacji, aby zmniejszyć lęk, który często wiąże się ze zmianą, tak aby osoby będące w procesie zmiany były bardziej świadome i przygotowane na to, co będą przeżywać.

Model PEB™

Model PEB™ pomaga opisać zjawiska, których każdy z nas doświadcza w naturalnym procesie rozwoju, zmian życiowych i nabywania nowych umiejętności. W ramach modelu rozwój rozumiemy, jako cykliczny proces przechodzenia przez pewne fazy w momencie zmiany np. utraty pracy, awansu, zmiany roli życiowej, środowiska lub innej zmiany rozwojowej. Oznacza to, że w momencie ważnych zmian człowiek nie przeskakuje nagle z jednego punktu do drugiego, a raczej przechodzi różne fazy przystosowania się do nowej sytuacji, warunków i wymagań. Dodatkowo odbywa się to w cyklach – przechodzimy przez wszystkie fazy zmiany, a następnie w kolejnej nowej sytuacji cykl powtarza się. W ten sposób rozwijamy się przez całe nasze życie w różnych sytuacjach będąc niejednokrotnie na różnych etapach zmiany i przystosowania w różnych obszarach naszego życia. Takie procesy dotyczą nie tylko pojedynczych osób, ale też grup i zespołów – np. w firmach i organizacjach.

W modelu zwracamy uwagę na funkcjonowanie człowieka w każdym z etapów zmiany na trzech poziomach:
– poznawczym,
– emocjonalnym,
– behawioralnym.

Kierowanie uwagi na te obszary wynika z naszej orientacji terapeutycznej (terapii poznawczo-behawioralnej).  Spojrzenie na wszystkie te aspekty funkcjonowania pozwala nam uchwycić kompleksowo stan danej osoby i ocenić, jak sobie radzi oraz na jakim etapie zmiany się znajduje.

Model PEB™ pomaga opisać zjawiska, których każdy z nas doświadcza w naturalnym procesie rozwoju, zmian życiowych i nabywania nowych umiejętności. W ramach modelu rozwój rozumiemy, jako cykliczny proces przechodzenia przez pewne fazy w momencie zmiany np. utraty pracy, awansu, zmiany roli życiowej, środowiska lub innej zmiany rozwojowej. Oznacza to, że w momencie ważnych zmian człowiek nie przeskakuje nagle z jednego punktu do drugiego, a raczej przechodzi różne fazy przystosowania się do nowej sytuacji, warunków i wymagań. Dodatkowo odbywa się to w cyklach – przechodzimy przez wszystkie fazy zmiany, a następnie w kolejnej nowej sytuacji cykl powtarza się. W ten sposób rozwijamy się przez całe nasze życie w różnych sytuacjach będąc niejednokrotnie na różnych etapach zmiany i przystosowania w różnych obszarach naszego życia. Takie procesy dotyczą nie tylko pojedynczych osób, ale też grup i zespołów – np. w firmach i organizacjach.

W modelu zwracamy uwagę na funkcjonowanie człowieka w każdym z etapów zmiany na trzech poziomach:
– poznawczym,
– emocjonalnym,
– behawioralnym.

Kierowanie uwagi na te obszary wynika z naszej orientacji terapeutycznej (terapii poznawczo-behawioralnej).  Spojrzenie na wszystkie te aspekty funkcjonowania pozwala nam uchwycić kompleksowo stan danej osoby i ocenić, jak sobie radzi oraz na jakim etapie zmiany się znajduje.

7 obszarów wykorzystania modelu PEB™ w praktyce

KLIENCI INDYWIDUALNI
wyznaczanie granic

KLIENCI – PROCES
wykorzystanie jako proces rozwojowy

TECHNIKI
konkretne metody i techniki

SUPERWIZJA
rozwój praktyki zawodowej

PROCES ZESPOŁU
proces rozwojowy zespołów w trakcie kryzysu

WŁASNY ROZWÓJ
dla Twojego indywidualnego wzrostu

PROCES GRUPOWY
wspieranie przechodzenia przez fazy: ścierania, normowania i działania