Poradnictwo psychologiczne

Chociaż nikt nie może
cofnąć się 
i zacząć wszystkiego od nowa,
każdy może zacząć od teraz
i dotrzeć do całkowicie
nowego zakończenia
.
CARL BARD

Czym jest poradnictwo psychologiczne?

Poradnictwo psychologiczne to doraźna pomoc w zidentyfikowaniu problemów klienta i poszukiwaniu najlepszych sposobów ich rozwiązania. To forma pomocy ograniczona czasowo, dostosowana do indywidualnych potrzeb klienta i skupiona na rozwiązaniu konkretnych problemów oraz udzielaniu psychoedukacji i wsparcia.

Poradnictwo psychologiczne nie jest psychoterapią, jest skierowane do osób borykających się z różnego rodzaju trudnościami, ma charakter krótkoterminowy, a jego zakres jest ograniczony do obszaru zgłoszonych trudności – nie zajmuje się diagnozowaniem genezy problemów ani ich konsekwencjami dla klienta w tak szerokim kontekście jak psychoterapia. Może być jednak dla niektórych osób motywacją do udania się do psychoterapeuty, w sytuacji, gdy będą chcieli bardziej kompleksowo zająć się swoimi problemami.

Jak wygląda poradnictwo psychologiczne?

  • czas trwania poradnictwa – kilka spotkań
  • czas trwania spotkania – 50 minut
  • częstotliwość spotkań – jeden raz na tydzień / dwa tygodnie
  • miejsce spotkań – gabinet, lub inne umówione wcześniej z klientem

 

Koszt: od 120 zł za sesję

Korzyści

N

wsparcie emocjonalne

N

umożliwienie wypracowania niezbędnych w bieżącej sytuacji rozwiązań

N

odzyskanie zdolności radzenia sobie w danej sytuacji

N

przywrócenie poczucia sprawczości
informacja, do jakich specjalistów warto się udać w razie potrzeby

N

dodatkowej opieki możliwość uzyskania psychoedukacji w interesujących nas obszarach zaplanowanie dalszych działań (wizyt u specjalistów, terapii itp.)

Kiedy warto rozważyć poradnictwo psychologiczne?

Poradnictwo psychologiczne jest wsparciem w momentach zmiany, a także w chwilach, kiedy czujemy, że obecna sytuacja zaczęła lub może nas przerosnąć. Spotkania z psychologiem służą:

  • zidentyfikowaniu trudności, z jaką dana osoba sobie nie radzi;
  • określenie czynników odtrzymujących istnienie problemu oraz trudności związanych z jego rozwiązaniem;
  • poszukiwanie nowych sposobów radzenia sobie;
  • wzmocnianie klienta w realizowanych zmianach.

Obszary, w których może pomóc poradnictwo dotyczą trudności związanych z pracą i życiem zawodowym, podejmowania ważnych decyzji, konfliktów interpersonalnych lub innych problemów wynikających z aktualnej sytuacji życiowej.

Jeśli chciałbyś skorzystać z poradnictwa psychologiczego u nas, zapraszamy do kontaktu.