Interwencja kryzysowa

Każda drobnostka liczy się w kryzysie.
.
.

JAWAHARLAL NEHRU

Czym jest interwencja kryzysowa?

Interwencja kryzysowa to forma pomocy psychologicznej polegająca na kontakcie terapeutycznym:

 • skoncentrowanym na problemie wywołującym kryzys,
 • takim, w którym dochodzi do konfrontacji osoby z kryzysem,
 • czasowo ograniczonym.

Celem interwencji jest zmniejszenie cierpienia oraz pomoc w odzyskaniu równowagi psychicznej i kontroli nad swoim życiem.

Jak wygląda interwencja kryzysowa?

 • czas trwania procesu- od 1 do 7 spotkań interwencyjnych
 • czas trwania sesji – od 50 do 120 minut
 • częstotliwość spotkań – uzależniona od stanu psychicznego klienta
 • miejsce spotkań – gabinet psychoterapeutyczny, lub inne umówione wcześniej z klientem

 

Koszt: od 150 zł za sesję

Korzyści

N

wsparcie emocjonalne

N

umożliwienie wypracowania niezbędnych, w bieżącej sytuacji rozwiązań

N

odzyskanie równowagi psychicznej i zdolności samodzielnego radzenia sobie w danej sytuacji

N

przywrócenie poczucia sprawczości

N

złagodzenie objawów reakcji kryzysowej

N

zapobieżenie dalszej dezorganizacji i przejścia kryzysu w stan przewlekły

Kiedy warto rozważyć interwencję kryzysową?

Jeśli intensywność przeżywanych emocji w kontekście interpretacji przez Ciebie lub osobę Tobie bliską wydarzenia, jest jako niemożliwego do przeżycia lub jest poczucie zaburzenia równowagi, wtedy warto skorzystać z interwencji kryzysowej. Im cięższa dekompensacja tym częściej sięgamy po modele interwencji kryzysowej lub nawet opiekę psychiatryczną i wspomożenie klientka farmakologią. Interwenci kryzysowi udzielają specjalistycznej pomocy indywidualnej oraz dla rodzin w sytuacji:

 • kryzysu rodzinnego, małżeńskiego, partnerskiego (zdrada, rozpad związku, rozwód, znacząca zmiana w rodzinie),
 • przemocy domowej, przemocy seksualnej (nadużycia seksualne, gwałty),
 • utraty, żałoby,
 • choroby własnej lub bliskiej osoby,
 • zagrożenia samobójstwem,
 • wypadków i katastrof,
 • doświadczenia przestępstwa.

Interwencję kryzysową przeprowadza się również w strukturach firm i funkcjonujących zespołach. Sytuacje, w których firma powinna sięgnąć po interwencję, to wszystkie te, które w znaczący sposób mogą wpłynąć na relacje w zespole, a więc i na efektywność tych zespołów.

Jeśli chciałbyś skorzystać z interwencji kryzysowej u nas, zapraszamy do kontaktu