Oferta dla Edukacji

Projektujemy warsztaty i kompletne programy szkoleniowe dotyczące tematyki psychologicznej i psychoterapeutycznej na zamówienie instytucji prowadzących działalność edukacyjną. Dostosowujemy także zawarte już w naszej ofercie warsztaty zgodnie z indywidualnymi potrzebami organizacji, z którymi współpracujemy. Nasze szkolenia opieramy na wieloletnim doświadczeniu pracy klinicznej oraz najnowszej dostępnej wiedzy psychologicznej.

  Przygotowujemy i prowadzimy bloki szkoleniowe dla podmiotów uczących:

  .

  N

  coachów

  N

  doradców zawodowych

  N

  specjalistów HR

  N

  psychologów

  N

  osoby pracujące w szeroko rozumianym obszarze pomagania

  Programy mogą być oparte o realizowane przez nas szkolenia lub przygotowane w oparciu o indywidualne wytyczne.

  Szkolimy z:

  N

  podstaw psychologii

  N

  podstaw pracy w obszarach kryzysu

  N

  prowadzenia procesów rozwojowych w oparciu o Model PEB™

  N

  specyfiki psychologicznej procesów grupowych

  N

  wykorzystania metod behawioralnych w praktyce

  N

  wykorzystania metod poznawczych w praktyce – praca z przekonaniami

  N

  różnicowania form pomocy (coachingu, poradnictwa psychologicznego, psychoterapii itd.)