Oferta dla Biznesu

Wspieramy rozwój biznesu prowadząc procesy szkoleniowe rozwijające kompetencje pracowników oraz wspierając zespoły i kadrę menedżerską. Szkolimy menedżerów, specjalistów Human Resources i zespoły z różnych aspektów z zakresu psychologii projektując oferty indywidualnie dla każdego klienta, w zależności od indywidualnych potrzeb pracowników i organizacji. Przekazujemy rzetelną wiedzę na temat wspierania i metod pracy z klientami i współpracownikami.

Szkolenia

Przygotowujemy i prowadzimy szkolenia i konsultacje indywidualne skierowane do:

.

N

coachów, trenerów i psychologów wewnętrznych

N

specjalistów Human Resources 

N

menedżerów

Wszystkie szkolenia zamieszczone w ofercie warsztatowej realizujemy także w postaci zamkniętych szkoleń wewnątrz organizacji. 

Ponadto szkolimy z zakresu:

N

podstaw pracy psychologicznej w sytuacjach kryzysowych dla działów Human Resources, psychologów i coachów wewnętrznych

N

wspierania pracowników w sytuacji zmian (np. organizacyjnych, restrukturyzacjach, awansach itp.)

N

zwiększenia umiejętności zarządzania zespołami i poprawy komunikacji przez managerów

N

Work-Life Balance – zwiększenie efektywności działań z uwzględnieniem równowagi między życiem zawodowym i prywatnym 

Coaching zespołowy

Oprócz procesów coachingu indywidualnego i grupowego (link do podstrony coachingu) oferujemy wsparcie zespołów i ich liderów  w postaci procesów coachingu zespołowego. To metoda wspierająca osiąganie biznesowych celów przez zespół, koncentrująca się

na warstwie relacyjnej oraz komunikacyjnej, która zasadniczo wpływa na efektywność zespołu. To proces wsparcia całego zespołu, z wykorzystaniem umiejętności coacha oraz moderowania i facylitowania procesu grupowego

Kiedy warto skorzystać z coachingu zespołowego?

Kiedy szukamy:

.

N

alternatywy dla szkoleń, służącej podniesieniu efektywności zespołu

N

wsparcia dla zespołów w radzeniu sobie z sytuacjami kryzysowymi

N

wsparcia dla firmy w budowaniu zespołów pracowniczych, 

N

wsparcie managerów w celu zwiększenia umiejętności zarządzania zespołami i poprawy komunikacji

N

analiza relacji w zespołach

N

Lider Coaching – budowanie i wzmacnianie umiejętności przywódczych u managerów

Jedną z przykładowych ofert jest wsparcie indywidualne i pomoc dla zespołów oraz grup pracowniczych, w sytuacji, gdy jeden z pracowników/członków zespołu choruje na chorobę przewlekłą lub zagrażającą życiu (np. choroby psychiczne, choroby nowotworowe, cukrzyca). W takich sytuacjach pomocy potrzebuje zarówno osoba chorująca, jak i zespół, który nie zawsze potrafi się w tej niecodziennej sytuacji odnaleźć. Wówczas pomoc psychologa lub psychoterapeuty może okazać się najlepszym rozwiązaniem, by odpowiedzieć na nurtujące pytania, ponazywać emocje i spróbować z nimi pracować, dać wsparcie osobom potrzebującym oraz wytłumaczyć dziejące się zjawiska.