Kurs psychologii w oparciu
o model PEB™

Szkolenie rozwojowe dla profesjonalistów

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy z obszaru psychologii i psychoterapii w takim zakresie, w jakim jest ona najbardziej użyteczna w praktyce specjalistów z szeroko rozumianych obszarów pracy z ludźmi. 

Dla kogo

Szkolenie jest w szczególności skierowane do osób potrzebujących w swojej pracy wiedzy praktycznej dotyczącej wybranych mechanizmów psychologicznych i funkcjonowania psychicznego człowieka, szczególnie w obszarze zmiany i rozwoju. 

 • coachów

 • doradców zawodowych

 • specjalistów HR

 • psychologów

 • osób pracujących w szeroko rozumianym obszarze pomagania

Forma szkolenia:

 • Pięć zjazdów dwudniowych – weekendowych
 • Jeden zjazd 4 dniowy – poświęcony rozwojowi osobistemu w postaci treningu grupowego ,
 • ćwiczenia praktyczne indywidualne i grupowe, 
 • wykłady, 
 • praca rozwojowa nad własnymi zasobami w celu lepszego zrozumienia swoich predyspozycji i ograniczeń w pracy z ludźmi,
 • praca w oparciu o Case Study,
 •  pogłębianie wiedzy poprzez webinary, bibliografię, filmy itp.

Korzyści

N

Zrozumienie specyfiki różnych form pomocy wraz ze świadomością ograniczeń różnych form pomocy w aspekcie etycznym,

N

Praktyczna umiejętność psychoedukacji klientów w obszarze zaburzeń psychicznych i objawów dekompensacyjnych,

N

Pozyskanie elementarnej wiedzy na temat psychopatologii i postępowania z klientami mającymi tendencje do nieadaptacyjnych sposobów rozwiązywania kryzysów,

N

Umiejętność rozpoznania niepokojących objawów psychopatologicznych i przeprowadzenia wywiadu z klientem na ich temat,

N

Nabycie wiedzy i umiejętności w pracy i udzielaniu wsparcia osobom doświadczającym różnego rodzaju kryzysów psychologicznych,

N

Nabycie umiejętności pracy i wspierania klienta w kryzysie i oporze,

N

Pogłębienie samoświadomości własnych zasobów w celu lepszego zrozumienia swoich predyspozycji i ograniczeń w pracy z klientami,

N

Poszerzenie umiejętność doskonalenia oddziaływań w procesie pracy z klientami,

N

Umiejętność wykorzystania modelu PEB™ w codziennej praktyce,

N

Znajomość teorii psychologicznych oraz umiejętność praktycznego ich zastosowania,

N

Poszerzenie warsztatu narzędziowego uczestników o metody psychoterapeutyczne zaczerpnięte z nurtów psychoterapii CBT, ACT, RTZ,

N

Pogłębienie samoświadomości specjalisty wraz z identyfikacją indywidualnych schematów emocjonalnych w procesach pracy z klientami.

Program szkolenia

Szkolenie ma na celu przekazanie niezbędnej wiedzy psychologicznej oraz naukę praktycznych umiejętności przydatnych w pracy z ludźmi. Wszystkie zjazdy kursu są ze sobą połączone i odnoszą się wzajemnie do siebie tworząc spójną całość. 

Szkieletem łączącym wszystkie części kursu jest Model PEB™(więcej na temat modelu – link do podstrony o uniwersalności). Zjazdy (poza wprowadzającym i rozwojowym) mają nazwy odpowiadające poszczególnym fazom modelu i zawierają w sobie wiedzę i techniki pracy powiązane tematycznie z daną fazą. Jednocześnie nie trzeba pracować w oparciu o Model PEB™, aby korzystać z konkretnych zjazdów – ułożenie wiedzy i technik w oparciu o model przede wszystkim porządkuje wiedzę i ułatwia dobór technik do konkretnych potrzeb osób, z którymi pracujemy. 

Jednocześnie, jeśli chcemy pracować w oparciu o Model PEB™ dostajemy wiele cennych informacji, jakie techniki możemy wykorzystywać oraz co najważniejsze, w jakim momencie ich użyć i w jakim celu – tak najskuteczniej wspierać naszych klientów. 

Pomiędzy zjazdami (które mają formę warsztatową) pojawią się webinary wprowadzające niezbędną wiedzę teoretyczną oraz wskazówki, jakie pozycje należy lub warto przeczytać by pogłębić temat. Prowadzące będą w trakcie kursu wspierać uczestników – odpowiadać na pytania i wątpliwości w dedykowanej w tym celu grupie prowadzonej online oraz tworzyć w ramach niej przestrzeń, gdzie uczestnicy mogą na bieżąco dzielić się wiedzą i pojawiającymi się trudnościami w przyswajaniu materiału. 

Zjazd 1 - Wprowadzenie

Pierwszy zjazd służy uporządkowaniu wiedzy uczestników i dotyczy kluczowych zagadnień związanych ze stosowaniem różnych psychologicznych i terapeutycznych narzędzi w pracy z ludźmi. Poruszymy tematy różnych form pomocy, ich doboru w zależności od potrzeb, problematykę granic poszczególnych form pomocy oraz niezbędnej etyki w pracy z ludźmi i poznamy założenia Modelu PEB™. Ponadto nauczymy się narzędzi do oceny stanu naszych klientów oraz praktycznych umiejętności skutecznego kierowania ich do innych specjalistów w razie takiej konieczności. 

Zjazd 2 - Kryzys

Drugie spotkanie poświęcone jest tematyce kryzysu – w rozumieniu Modelu PEB™ – czyli także jako kryzysu rozwojowego. Dowiemy się jak oceniać poziom funkcjonowania klienta w kryzysie, poznamy specyfikę zjawisk psychologicznych uruchamiających się w kryzysie, tak aby rozumieć, co dzieje się z osobą w takim stanie (m.in. co dzieje się w mózgu osoby doświadczającej kryzysu, jak reaguje, jakie może stosować strategie radzenia sobie – adaptacyjne i nieadaptacyjne). Nauczymy się także przydatnych narzędzi wspierania osób w takim stanie oraz poznamy sygnały alarmowe służące ocenie stanu klienta oraz dowiemy się, jak aplikować wiedzę o kryzysie w biznesie.

Zjazd 3 - Zwątpienie

Spotkanie trzecie będzie skupione na pracy z osobami doświadczającymi silnych emocji i mającymi trudności z pogodzeniem się ze zmianami – tak jak osoby znajdujące się w fazie zwątpienia wg Modelu PEB™. Dowiemy się jakich trudności emocjonalnych doświadczają tego typu klienci i co wpływa na ich funkcjonowanie. Poznamy metody pracy z silnymi emocjami oraz techniki poznawcze pozwalające budować stopniowo dystans i odzyskiwać równowagę. Rozwiniemy również elementarną wiedzę z zakresu psychopatologii, w celu dokładniejszego rozumienia funkcjonowania klientów.

Zjazd 4 - Praca rozwojowa

Czwarty zjazd jest wyjątkowy – trwa cztery dni i ma formę treningu grupowego. Jego zasadniczym celem jest głębsze poznanie siebie, jako osoby pracującej z ludźmi. Pozwala doświadczyć siebie w kontakcie z innymi, z grupą, wypracować większą świadomość swoich predyspozycji psychologicznych i ograniczeń w pracy z ludźmi, a także formułować drogi własnego rozwoju, tak aby skuteczniej wspierać innych.

Dowiemy się także na tym zjeździe co w nas wpływa na proces w pracy z ludźmi i jak w związku z tym możemy zwiększać skuteczność swoich oddziaływań. Dodatkowo będzie to okazja do rozmowy na temat roli naszej osobowości i osobowości naszych klientów w procesach wspierania rozwoju.

Zjazd 5 - Dyskomfort

Piąty weekend kursu jest poświęcony niezwykle ważnym zagadnieniom w pracy z ludźmi – mianowicie trudnościom we wprowadzaniu i dostosowywaniu się do zmian (nawet pożądanych). Zajmiemy się zagadnieniami psychologicznych mechanizmów zmiany, pracy z lękiem przed zmianą, oceną gotowości do zmiany. Nauczymy się wykorzystywać wiedzę o różnych rodzajach przekonań i narzędzia do pracy z przekonaniami, które mogą wspierać przygotowanie do zmiany oraz poznamy podstawy Dialogu Motywującego, który pozwala wspierać motywację do zmiany.

Zjazd 6 - Eksploracja i integracja

Ostatni zjazd jest przeznaczony na poznanie użytecznych technik wspierania klientów w różnych trudnościach w rozwoju – zwłaszcza na etapach, kiedy zmiany są już w toku. Zajmiemy się tematami związanymi z psychologią motywacji, rolą otoczenia w rozwoju klientów, zapobieganiu trudnościom we wprowadzaniu zmian. Nauczymy się technik poznawczych i behawioralnych pomocnych m.in. w problemach z odkładaniem działania i skłonnością do perfekcjonizmu.

Koszt szkolenia:

5000 zł / 7000 zł brutto

5000 zł brutto – dla pierwszych 6 osób zakwalifikowanych do danej edycji, dla pozostałych osób i po ogłoszeniu terminów kwota wzrasta do 7000 zł brutto

stała niższa o 20% cena – dla członków ICF Polska

stała niższa o 20% cena – dla absolwentów Pracowni Coachingu NOVO

W przypadku chęci skorzystania z kilku szkoleń – cena ustalana indywidualnie. Możliwa płatność w ratach.

Wypełnij formularz, aby zapisać się na warsztat

Zgoda wymagana do realizacji zamówienia

2 + 14 =